Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do

Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do. Ảnh: AFP.
Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do. Ảnh: AFP.
Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do. Ảnh: AFP.
Lên top