Quan chức bầu cử Georgia công khai chỉ trích Tổng thống Donald Trump

Gabriel Sterling - giám đốc hệ thống bầu cử thuộc văn phòng quan chức mục vụ Georgia do ông Brad Raffensperger đứng đầu. Ảnh: AFP/Getty.
Gabriel Sterling - giám đốc hệ thống bầu cử thuộc văn phòng quan chức mục vụ Georgia do ông Brad Raffensperger đứng đầu. Ảnh: AFP/Getty.
Gabriel Sterling - giám đốc hệ thống bầu cử thuộc văn phòng quan chức mục vụ Georgia do ông Brad Raffensperger đứng đầu. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top