Quân chính phủ Syria tái chiếm quận thứ hai từ phiến quân