“Quân bài” Ivanka Trump trong chiến dịch tranh cử của cha

Ivanka Trump giúp cha quyên góp 35 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử. Ảnh: AFP
Ivanka Trump giúp cha quyên góp 35 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử. Ảnh: AFP
Ivanka Trump giúp cha quyên góp 35 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử. Ảnh: AFP
Lên top