Quả trứng "vi diệu" xuất hiện trong ngày nhật thực hình khuyên

Người dân ở Malaysia và Indonesia dựng đứng quả trứng trên các bề mặt khác nhau trong ngày nhật thực hình khuyên xảy ra. Ảnh: Reuters
Người dân ở Malaysia và Indonesia dựng đứng quả trứng trên các bề mặt khác nhau trong ngày nhật thực hình khuyên xảy ra. Ảnh: Reuters
Người dân ở Malaysia và Indonesia dựng đứng quả trứng trên các bề mặt khác nhau trong ngày nhật thực hình khuyên xảy ra. Ảnh: Reuters
Lên top