Quá tải sĩ số, 30.000 giáo viên xuống đường đình công

Cuộc đình công đòi giảm sĩ số lớp học.
Cuộc đình công đòi giảm sĩ số lớp học.
Cuộc đình công đòi giảm sĩ số lớp học.
Lên top