Quá tải ca tử vong vì COVID-19, Thái Lan mua container bảo quản thi thể

Nhân viên y tế Thái Lan chuyển thi thể vào thùng trữ lạnh. Ảnh chụp màn hình Reuters
Nhân viên y tế Thái Lan chuyển thi thể vào thùng trữ lạnh. Ảnh chụp màn hình Reuters
Nhân viên y tế Thái Lan chuyển thi thể vào thùng trữ lạnh. Ảnh chụp màn hình Reuters
Lên top