Qua Mỹ lướt bảo tàng

 Bức “Vũ khúc” - một tuyệt tác của Henri Matisse tại MOMA New York.
Bức “Vũ khúc” - một tuyệt tác của Henri Matisse tại MOMA New York.
Bức “Vũ khúc” - một tuyệt tác của Henri Matisse tại MOMA New York.
Lên top