Quá khó khăn, sở thú Indonesia tính giết bớt thú làm thức ăn cho loài khác

Một con hổ trong vườn thú ở thành phố Bandung, tỉnh tây Java, Indonesia, ngày 29.4. Ảnh: AFP
Một con hổ trong vườn thú ở thành phố Bandung, tỉnh tây Java, Indonesia, ngày 29.4. Ảnh: AFP
Một con hổ trong vườn thú ở thành phố Bandung, tỉnh tây Java, Indonesia, ngày 29.4. Ảnh: AFP
Lên top