Quả bom lớn nhất Thế chiến 2 bất ngờ phát nổ, rung chuyển Swinoujscie

Quả bom "Tallboy" của Anh thời Thế chiến 2. Ảnh: Wiki
Quả bom "Tallboy" của Anh thời Thế chiến 2. Ảnh: Wiki
Quả bom "Tallboy" của Anh thời Thế chiến 2. Ảnh: Wiki
Lên top