Qatar mở căn cứ "tối tân" cho lực lượng tuần duyên

Quân nhân, khí tài phô diễn trong lễ khai trương tại căn cứ hải quân Al-Daayen. Ảnh: Gulf Times.
Quân nhân, khí tài phô diễn trong lễ khai trương tại căn cứ hải quân Al-Daayen. Ảnh: Gulf Times.
Quân nhân, khí tài phô diễn trong lễ khai trương tại căn cứ hải quân Al-Daayen. Ảnh: Gulf Times.
Lên top