Qatar bác bỏ danh sách khủng bố do 4 nước Arab công bố

chính quyền Qatar đã lên tiếng bác bỏ với thông báo về danh sách khủng bố của 4 nước Arab. Ảnh: Reuters
chính quyền Qatar đã lên tiếng bác bỏ với thông báo về danh sách khủng bố của 4 nước Arab. Ảnh: Reuters
chính quyền Qatar đã lên tiếng bác bỏ với thông báo về danh sách khủng bố của 4 nước Arab. Ảnh: Reuters
Lên top