Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Poroshenko: Mỹ là đối tác chiến lược đáng tin cậy của Ukraina