Phương Tây đánh lừa Gorbachev với lời hứa về NATO

Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev gặp Thủ tướng Đức Helmut Kohl ngày 15.7.1990. Ảnh: Global Look Press
Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev gặp Thủ tướng Đức Helmut Kohl ngày 15.7.1990. Ảnh: Global Look Press
Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev gặp Thủ tướng Đức Helmut Kohl ngày 15.7.1990. Ảnh: Global Look Press
Lên top