Phương Tây chỉ trích Nga ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Putin