Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phương Tây báo động vì những bổ nhiệm nhân sự đầu tiên của Trump