Phương pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Italia khác của Trung Quốc

Một tấm biển chỉ dẫn về dịch COVID-19 ở Milan, Italia. Ảnh: Anadolu
Một tấm biển chỉ dẫn về dịch COVID-19 ở Milan, Italia. Ảnh: Anadolu
Một tấm biển chỉ dẫn về dịch COVID-19 ở Milan, Italia. Ảnh: Anadolu
Lên top