Phương pháp bất ngờ tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất

Các nhà khoa học tin rằng có nền văn minh ngoài trái đất. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học tin rằng có nền văn minh ngoài trái đất. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học tin rằng có nền văn minh ngoài trái đất. Ảnh: AFP
Lên top