Phượng Hoàng cổ trấn gần đập Tam Hiệp ngập trong biển nước lũ

Phượng Hoàng cổ trấn ngập trong lũ lụt. Ảnh: Taiwan News
Phượng Hoàng cổ trấn ngập trong lũ lụt. Ảnh: Taiwan News
Phượng Hoàng cổ trấn ngập trong lũ lụt. Ảnh: Taiwan News
Lên top