Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phu nhân Trump công bố kế hoạch nếu trở thành Đệ nhất Phu nhân Mỹ