Phu nhân cố Tổng thống Haiti trở về nước sau đợt điều trị ở Mỹ

Phu nhân cố Tổng thống Haiti từ Mỹ trở về nước sau đợt điều trị vết thương trong vụ tấn công ám sát. Ảnh: Bộ trưởng truyền thông Frantz Exantus
Phu nhân cố Tổng thống Haiti từ Mỹ trở về nước sau đợt điều trị vết thương trong vụ tấn công ám sát. Ảnh: Bộ trưởng truyền thông Frantz Exantus
Phu nhân cố Tổng thống Haiti từ Mỹ trở về nước sau đợt điều trị vết thương trong vụ tấn công ám sát. Ảnh: Bộ trưởng truyền thông Frantz Exantus
Lên top