Phụ huynh sốc khi thầy cô dạy trẻ tiểu học tự kích thích "vùng kín"

Trẻ tiểu học ở Anh được học về giáo dục giới tính. Ảnh: Reuters
Trẻ tiểu học ở Anh được học về giáo dục giới tính. Ảnh: Reuters
Trẻ tiểu học ở Anh được học về giáo dục giới tính. Ảnh: Reuters
Lên top