Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

Sachiko Aoki đưa con đến chỗ làm để tiện trong việc trông con khi dịch COVID-19 khiến Nhật Bản đóng cửa các trường học. Ảnh: AP
Sachiko Aoki đưa con đến chỗ làm để tiện trong việc trông con khi dịch COVID-19 khiến Nhật Bản đóng cửa các trường học. Ảnh: AP
Sachiko Aoki đưa con đến chỗ làm để tiện trong việc trông con khi dịch COVID-19 khiến Nhật Bản đóng cửa các trường học. Ảnh: AP
Lên top