Phong trào "học sinh hư" đòi nới lỏng về đồng phục lan rộng ở Thái Lan

Phong trào ''học sinh hư'' ở Thái Lan kêu gọi cải cách các quy định cứng nhắc trong nhà trường. Ảnh: The Thaiger
Phong trào ''học sinh hư'' ở Thái Lan kêu gọi cải cách các quy định cứng nhắc trong nhà trường. Ảnh: The Thaiger
Phong trào ''học sinh hư'' ở Thái Lan kêu gọi cải cách các quy định cứng nhắc trong nhà trường. Ảnh: The Thaiger
Lên top