Phong tỏa 29 khu dân cư ở Bắc Kinh khi tình hình được cho là “rất tồi tệ"

Nhân viên y tế đến chợ Xinfadi ở quận Phong Đài, Bắc Kinh để kiểm dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đến chợ Xinfadi ở quận Phong Đài, Bắc Kinh để kiểm dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đến chợ Xinfadi ở quận Phong Đài, Bắc Kinh để kiểm dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top