Phòng thí nghiệm Vũ Hán công bố tin bất ngờ về COVID-19

Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: AFP
Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: AFP
Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lên top