Phòng thí nghiệm Vũ Hán cho phóng viên Mỹ vào thăm

Phóng viên của NBC News tham quan Viện Virus học Vũ Hán cùng với Phó Giám đốc phòng thí nghiệm Yuan Zhiming. Ảnh: NBC News.
Phóng viên của NBC News tham quan Viện Virus học Vũ Hán cùng với Phó Giám đốc phòng thí nghiệm Yuan Zhiming. Ảnh: NBC News.
Phóng viên của NBC News tham quan Viện Virus học Vũ Hán cùng với Phó Giám đốc phòng thí nghiệm Yuan Zhiming. Ảnh: NBC News.
Lên top