Phòng nghiên cứu UFO được lập ở Nhật Bản

Phòng nghiên cứu dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ liên quan đến UFO. Ảnh: AFP
Phòng nghiên cứu dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ liên quan đến UFO. Ảnh: AFP
Phòng nghiên cứu dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ liên quan đến UFO. Ảnh: AFP
Lên top