Phòng không Syria vật lộn đối phó “thù trong giặc ngoài”

Phòng không Syria khai hoả chặn mục tiêu của kẻ thù. Ảnh: Press TV
Phòng không Syria khai hoả chặn mục tiêu của kẻ thù. Ảnh: Press TV
Phòng không Syria khai hoả chặn mục tiêu của kẻ thù. Ảnh: Press TV
Lên top