Phòng không Syria chặn cuộc tấn công nhắm vào thủ đô

Phòng không Syria chặn đứng cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Damascus. Nguồn: Press TV.
Phòng không Syria chặn đứng cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Damascus. Nguồn: Press TV.
Phòng không Syria chặn đứng cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Damascus. Nguồn: Press TV.
Lên top