Phơi bày bí mật xác tàu “không thể chìm” thời Thế chiến 2 sau 70 năm

Xác tàu Bismarck phơi bày những bí mật chôn giấu của chiến hạm "không thể chìm". Ảnh: Getty/NAT GEO
Xác tàu Bismarck phơi bày những bí mật chôn giấu của chiến hạm "không thể chìm". Ảnh: Getty/NAT GEO
Xác tàu Bismarck phơi bày những bí mật chôn giấu của chiến hạm "không thể chìm". Ảnh: Getty/NAT GEO
Lên top