Phơi bày bí mật cuối cùng của Titanic

Vụ đắm tàu ngày 14.4.1912 của tàu Titanic ngoài khơi bờ biển Nova-Scotia, trong chuyến đi đầu tiên. Ảnh: AFP
Vụ đắm tàu ngày 14.4.1912 của tàu Titanic ngoài khơi bờ biển Nova-Scotia, trong chuyến đi đầu tiên. Ảnh: AFP
Vụ đắm tàu ngày 14.4.1912 của tàu Titanic ngoài khơi bờ biển Nova-Scotia, trong chuyến đi đầu tiên. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top