Phó tướng Trump bênh vực kế hoạch chuyển tiếp của đảng Cộng hòa