Phó Tổng thống Pence chính thức từ chối kích hoạt Tu chính án 25

Phó Tổng thống Mike Pence từ chối kích hoạt Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mike Pence từ chối kích hoạt Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mike Pence từ chối kích hoạt Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top