Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris từ chức thượng nghị sĩ

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: AFP
Lên top