Phó Thủ tướng Thái Lan nói về việc dẫn độ bà Yingluck Shinawatra

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Lên top