Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển bền vững