Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza. Ảnh: BNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top