Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam tuần tới