Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu về Biển Đông tại hội nghị cấp cao Không liên kết