Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu về Biển Đông tại hội nghị cấp cao Không liên kết