Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi bảo đảm vaccine COVID-19 cho mọi nước

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top