Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi thông điệp quan trọng tới Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi thông điệp tới phiên họp của Liên Hợp Quốc hôm 2.10 kỷ niệm Ngày Quốc tế về Xóa bỏ hoàn toàn Vũ khí hạt nhân. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi thông điệp tới phiên họp của Liên Hợp Quốc hôm 2.10 kỷ niệm Ngày Quốc tế về Xóa bỏ hoàn toàn Vũ khí hạt nhân. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi thông điệp tới phiên họp của Liên Hợp Quốc hôm 2.10 kỷ niệm Ngày Quốc tế về Xóa bỏ hoàn toàn Vũ khí hạt nhân. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top