Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi điện mừng Ngoại trưởng Vương Nghị được thăng chức

Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Lên top