Philippines sơ tán hơn 140.000 người tránh bão Vongfong

Lên top