Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines sa thải toàn bộ 1.200 cảnh sát một thành phố vì loạt bê bối

Khoảng 1.200 cảnh sát Caloocan, thành phố ở khu vực đô thị Manila, Philippines bị sa thải. Ảnh: AP
Khoảng 1.200 cảnh sát Caloocan, thành phố ở khu vực đô thị Manila, Philippines bị sa thải. Ảnh: AP