Philippines quy định chi tiết từng loại xe rẻ tiền với từng cấp quan chức