Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines: “Phá băng” hay không tuỳ vào thái độ của Trung Quốc