Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines muốn thảo luận chính thức với Trung Quốc về Biển Đông