Philippines muốn dựa vào Nga trong tranh chấp Biển Đông