Philippines muốn đổi nhân lực y tế lấy vaccine COVID-19

Một nhân viên cơ quan công quyền Philippines tham gia một cuộc diễn tập mô phỏng tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Manila trước khi nước này nhận được vaccine. Ảnh: AFP
Một nhân viên cơ quan công quyền Philippines tham gia một cuộc diễn tập mô phỏng tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Manila trước khi nước này nhận được vaccine. Ảnh: AFP
Một nhân viên cơ quan công quyền Philippines tham gia một cuộc diễn tập mô phỏng tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Manila trước khi nước này nhận được vaccine. Ảnh: AFP
Lên top